(۲x MAP2A + 1 x BPST + 4x MEDTVC)

تامین تجهیزات بخش نیرو ی شرکت گروه مپنا با طراحی توربین های بادی ۲٫۵ مگاوات خواستار سیکل ترکیبی تولید همزمان آب و برق با استفاده از توربین های گازی MAP2A است . ظرفیت هر کدام از این توربین های بادی ۱۷۰ مگاوات جهت تولید برق و آب در مقیاس بالا است و شامل موارد زیر می شود :

  • یک بویلر بازیاب دو فشاره
  • یک توربین بخار پس فشاره و ژنراتور مربوطه
  • دو واحد توربین گاز MAP2A و ژنراتور مربوطه
  • ۴ واحد آب شیرین کن MED-TVC با ظرفیت مجموع m3137000 در روز

در این طرح، بخار تولیدی در بخش کم فشار بویلر بازیاب با بخار خروجی توربین بخار پس فشاره مخلوط و جهت تغذیه بخار مورد نیاز برای آب شیرین کن استفاده می گردد.

مزایای طرح:

  • راندمان الکتریکی موثر بالا
  • تولید آب شیرین با خلوص بسیار بالا
  • راندمان الکتریکی بالاتر در مقایسه با سیکلهای ساده
  • تولید همزمان برق و آب شیرین در یک پلنت یکپارچه
  • حذف سیستم کولینگ از طریق استفاده از آب شیرین کن به جای سیستم خنک کن بخار خروجی از توربین بخار

پست های مرتبط