تامین تجهیزات بخش نیرو شرکت گروه مپنا، بویلرهای Water Tube طراحی و ساخته است.

هدف از این پروژه طراحی و ساخت بویلرهای Water Tube با ظرفیت بیش از ۲۰۰ تن بر ساعت بخار با فشار بالاست و برای مصارف پروسسی و نیروگاهی می باشد. که متولی آن شرکت مپنا بویلر می باشد.

از آنجا که پروژه توسعه محصول بویلر واتر تیوب تا ظرفیت ۲۰۰ تن بخار بر ساعت در این شرکت با موفقیت به اتمام رسیده و تجارب ارزنده ای کسب شده است.حال با الگو برداری از آرایش بویلر سازنده های مطرح دنیا ،طرح بویلر جدید با ظرفیت بالا تر مد نظر می باشد .که در این خصوص حتی تا ظرفیت ۴۵۰ تن بخار بر ساعت نیز با مشاورین خارجی مذاکره شده است.

پست های مرتبط