نشست هیات تجاری و اقتصادی جمهوری ایرلند و مدیران گروه مپنا برگزار شد

در نشست هیات تجاری و اقتصادی جمهوری ایرلند و برخی مدیران ارشد گروه مپنا، زمینه‌های همکاری‌های مشترک بررسی شد.

نشست هیات تجاری و اقتصادی جمهوری ایرلند و مدیران گروه مپنا برگزار شد بیشتر بخوانید »