کلنگ‌‌زنی احداثِ بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، کلنگِ احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی (توس) را که سرمایه‌گذاری و اجرای عملیات آن بر عهدۀ گروه مپناست، بر زمین زد.

کلنگ‌‌زنی احداثِ بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی بیشتر بخوانید »