ورود گروه مپنا به صنعت پتروشیمی با تصویب هیئت مدیره

طرح پتروشیمی مستقل GTX مپنا و احداث نیروگاه تا ظرفیت ۵ هزار مگاوات در سه فاز در منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان به تصویب هیأت‌مدیره گروه مپنا رسید.

ورود گروه مپنا به صنعت پتروشیمی با تصویب هیئت مدیره بیشتر بخوانید »