تحویل دائم واحدهای اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران

تحویل دائم واحدهای اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، در سومین روز از اسفند ماه 98 ابلاغ شد.