ابلاغ قرارداد بهره‌برداری و تعمیرات واحد ۱۰۶ پالایشگاه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی به گروه مپنا و نیرپارس

با امضا و ابلاغ قرارداد بهره‌برداری و تعمیرات واحد 106 پالایشگاه‌های سایت 2 مجتمع گازی پارس‌جنوبی، مسئولیت تزریق حدود 22 درصد از ظرفیت تولید گاز کشور به خط لوله سراسری، بر عهده مشارکت گروه مپنا – نیرپارس قرار می‌گیرد. قرارداد بهره‌برداری و تعمیرات واحد 106 پالایشگاه‌های سایت 2 مجتمع گازی پارس‌جنوبی، شامل پالایشگاه‌های دهم ( …

ابلاغ قرارداد بهره‌برداری و تعمیرات واحد ۱۰۶ پالایشگاه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی به گروه مپنا و نیرپارس Read More »