۲۵ مرداد، بیست و نهمین سالروز تأسیس مپنا است

سالروز تأسیس مپنا

۲۵ مرداد، بیست و نهمین سالروز تأسیس مپنا است.

این روز برای ما یادآور آوای خودباوری است؛ اینکه باور داشتیم به خودمان و توانایی و استعداد جوانان این مرز و بوم و اتفاق افتاد آنچه که از میان این خودباوری آن را به انتظار نشسته بودیم.

مپنا هر روز در کنار لحظه لحظه‌تان حضور دارد و به این حضور می‌بالد.

باشد که این راه پیوسته هموارتر شود و پر راهروتر

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

Scroll to Top