نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

مشخصات پروژه

قرارداد این پروژه در مرداد ماه 1396 میان گروه مپنا به عنوان پیمانکار و شرکت “تولید و گسترش برق امیرکبیر” به عنوان کارفرما و به منظور احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور امضاء شد.
این پروژه شامل مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی در محل کنونی نیروگاه گازی رودشور واقع در استان مرکزی است. نصب تجهیزات در پروژه آغاز شده است.

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

Scroll to Top