خط ۳ مترو تهران

مشخصات پروژه

پروژه خط سه متروی تهران شامل طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی، تهیه کلیه اسناد و مدارک و نقشه­های ­مهندسی لازم، آموزش کارکنان جهت بهره­برداری مناسب در داخل و خارج کشور، تهیه و تأمین لوازم یدکی و خدمات گارانتی سیستم‌های تأمین برق بخش شمالی این خط می‌شود.
پروژه خط سه متروی تهران شامل طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی، تهیه کلیه اسناد و مدارک و نقشه­های ­مهندسی لازم، آموزش کارکنان جهت بهره­برداری مناسب در داخل و خارج کشور، تهیه و تأمین لوازم یدکی و خدمات گارانتی سیستم‌های تأمین برق بخش شمالی این خط می‌شود.
بخش شمالي خط ٣ شامل حدود ١٦ كيلومتر مسير تونل، ١١ ايستگاه زيرزميني و پارکينگ انتهاي شمال شرقی این خط می‌شود. ظرفيت نهائي حمل مسافر حدود ٤٥٠٠٠ نفر در هر ساعت و در هر جهت و با سرفاصله زماني ٢ دقيقه (درطول مسير به فاصله هر دو دقيقه یک  قطار از هر ايستگاه عبور مي‌كند) پيش‌بيني شده است.

تصاویر پروژه

Scroll to Top