مدیرعامل گروه مپنا، تسری الگوی مپنا به عنوان یکی از افتخارآمیزترین بنگاه‌های صنعتی ایران و مروج تفکر خودباوری به دیگر صنایع را موجب موفقیت صنعتی کشور عنوان کرد. "عباس علی‌آبادی"

۶ خرداد ۱۴۰۲

گروه مپنا با حضور در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که از 27 تا 30 اردیبهشت ماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر تهران برگزار

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نمایندگان گروه مپنا نیز با اختصاص غرفه ای در سالن ۸ و ۹ نمایشگاه، پاسخگوی حاضران و مدعوین هستند.

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
عمومی
Scroll to Top