شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا که برای نخستین بار با پروژه بازسازی نیروگاه حرارتی حلب در جایزه ملی مدیریت پروژه ایران شرکت کرده بود، پس از انجام ارزیابی توسط هیات داوران مفتخر به کسب تندیس برنزین این دوره شد تا گامی مهم در حرکت به سوی تعالی و جاری سازی استانداردهای مدیریت پروژه در سازمان برداشته شود.

۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت نیرپارس موفق به کسب رتبه نخست و دریافت تنها تندیس سیمین یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در قسمت ابرپروژه ها شد.

۹ اسفند ۱۴۰۱

همزمان با بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندسی، مدیرعامل گروه مپنا، استفاده از دانش مهندسی برای گسترش صلح و توسعه پایدار در جهان را موثر و بااهمیت توصیف کرد.

۶ اسفند ۱۴۰۱
صنعت برق
Scroll to Top