جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ذینفعان

رضایت ذینفعان‏

رضایت عموم ذی‌نفعان
در جهانِ پر رقابت امروز، تلاش برای خوش‌نامی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفی و کمّی در بنگاه تولیدی معظم و معتبری مانند گروه مپنا در گرو توجه به نیازهای متنوع و متفاوتی است که گروه‌های مختلف مخاطبان و ذی‌نفعان در فضای پیرامونی طرح می‌کنند. هرچند رضایت مشتریان و سهامداران می‌تواند در توسعۀ کسب و کار و رشد اقتصادی یک بنگاه، تاثیرات روشن و آشکاری داشته باشد اما افزایشِ رضایت عموم ذی‌نفعان و نه فقط بخشی از آن‌ها، و ایفای مسئولیت‌های متنوع اجتماعی، رسالت و ماموریت اصلی ما در گروه مپناست.
ما در مپنا همچون بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر به انجام مسئولیت‌های اجتماعی فردی و سازمانی خود در قبال رعایت قوانین و اصول متعارف اجتماعی متعهد هستیم. مروری بر بیش از دو دهه فعالیت صنعتی مپنا نیز مشخص می‌سازد که این سازمان همواره احترام به ملاحظات مختلف قانونی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار داده و کوشیده است ضمنِ گسترشِ دایرۀ ذی‌نفعان خود، در مسیر تحقق درخواست‌های منطقی و متوازن عمومِ ذی‌نفعان و مدیریت رضایت آنها حرکت کند.
با باور به اهمیتِ رضایتمندی و خرسندی گروه‌های مختلف اجتماعی شامل نمایندگان رسانه‌ها و فعالان اجتماعی، کارکنان و تأمین‌کنندگانِ سازمان در کنار مشتریان و سهامداران و مالکان آن، ساختاری برای سنجش رضایت ذی‌نفعان و تحلیل مناسب نقاط قوت و قابل بهبود در گروه مپنا تدارک دیده شده است.

پرسش‌نامه رضایت ذی‌نفعان

تحلیل مداوم میزان رضایت ذی‌نفعان، از ماموریت‌های مصوب در سطح گروه مپناست. بر این اساس، پرسشنامه‌ای به قصد بررسی میزان ایفای «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» تدوین شده است تا امکانی برای ثبت نظرات و سنجشِ رضایت ذی‌نفعان و مطالعۀ جوانب مختلف این موضوع فراهم آورد.
شما می‌توانید به عنوان نمایندۀ گروهی از ذی‌نفعان، ما را در سنجش میزان رضایت‌مندی خود از فعالیت‌های گروه مپنا یاری دهید. مطالب مندرج در این پرسش‌نامه و پاسخ‌های ارسالی از سوی تمامی کاربران، کاملاً محرمانه خواهد بود. از این رو خواهشمندیم به پرسش‌های ما پاسخ دهید.

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

پیمایش به بالا