Search
Close this search box.

ایستگاه تقویت فشار و اندازه‌گیری گاز فاز ۱۹ پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه

ایستگاه تقویت فشار و اندازه‌گیری گاز فاز ۱۹ پارس جنوبی

کارفرما

شرکت پتروپارس

مدت قرارداد

۲۰ ماه

نوع قرارداد

EPCC

وضعیت پروژه

در دست اجرا

شرح فعالیت

قرارداد احداث ایستگاه تقویت فشار گاز در پالایشگاه فاز ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی میان شرکت مپنا با شرکت پتروپارس منعقد شده است و بر اساس آن، مسئولیت مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه‌اندازی واحد ۱۰۶ در این فاز بر عهدۀ مپناست. با توجه به توان و دانش بومی شده در گروه مپنا ساخت توربوکمپرسورهای پالایشگاه فاز ۱۹ در داخل گروه مپنا و توسط کارخانجات گروه انجام می‌شود که این مهم در اجرا و پیشرفت این فاز نقشی موثر ایفا می‌کند.

تصاویر پروژه

Scroll to Top