Search
Close this search box.

بهبهان

مشخصات پروژه

نام پروژه بهبهان
محل پروژه

خوزستان

زمان 2017
کارفرما

شرکت تولید برق خوزستان مپنا

نوع

پروژه های صنعتی

ظرفیت (مگاوات) 492
واحد

۲ واحد ۱۶۶ مگاواتی گازی ، ۱ واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار و پست

Scroll to Top