Search
Close this search box.

چادرملو

مشخصات پروژه

نام پروژه چادرملو
محل پروژه

یزد- جاده اردکان به نایین

زمان 1395
کارفرما

شركت معدنی و صنعتی چادرملو

نوع

نیروگاه سیکل ترکیبی

ظرفیت (مگاوات) 492MW
واحد

2واحدگاز با ظرفیت 166 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 160 مگاوات

Scroll to Top