پروژه خط یک قطار شهری اصفهان

مشخصات پروژه

پروژه خط ۱ مترو اصفهان شامل طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، تأمین قطعات یدکی، نصب، تست، راه‌اندازی، برق بالاسری، مخابرات و سیگنالینگ و  نظارت بر سیستم برقی خط 1 و پارکینگ‌ها و دپو قطار شهری اصفهان می‌شود.

تصاویر پروژه

Scroll to Top