جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آب‌شیرین‌کن بوشهر (لیان) به ظرفیت ۳۵۰۰۰ متر مکعب در روز

مشخصات پروژه

این پروژه با ظرفیت 35000 مترمکعب در نزدیکی شهر بوشهر در حال احداث است. ظرفیت آبگیری این پروژه با در نظر گرفتن طرح توسعه برابر با 150000 متر مکعب در روز بوده و فناوری به‌کار رفته آن جهت شیرین‌سازی آب فناوری غشایی (SWRO) عمل می‌کند. پیمانکار EPC این طرح کنسرسیومی از شرکت‌های “مپنا بویلر” و شرکت “نصب نیرو” بوده و مشاور طرح نیز شرکت “مهندسین مشاور موننکو ایران” است که همگی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه مپنا هستند.

پیمایش به بالا