جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله روز بیست و پنجم تیر ماه به همت متخصصان گروه مپنا با شبکه سراسری برق کشور عراق، سنکرون شد. پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله شامل طراحي، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازي به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3هزار و 156 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با رعایت شرایط استاندارد ایزو طی چهار فاز در حال انجام است. فاز اول شامل راه‌اندازی شش واحد گازی از نوع MAP2B است و طی فاز دوم (که سنکرون واحد اخیر در این فاز صورت گرفته است) سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه راه اندازی کامل می‌شود. فازسوم شامل راه اندازی شش واحد گازی از نوع ...

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله روز بیست و پنجم تیر ماه به همت متخصصان گروه مپنا با شبکه سراسری برق کشور عراق، سنکرون شد.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله شامل طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3هزار و 156 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با رعایت شرایط استاندارد ایزو طی چهار فاز در حال انجام است.
فاز اول شامل راه‌اندازی شش واحد گازی از نوع MAP2B است و طی فاز دوم (که سنکرون واحد اخیر در این فاز صورت گرفته است)  سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه راه اندازی کامل می‌شود.
فازسوم شامل راه اندازی شش واحد گازی از نوع MAP2B است و فاز چهارم و آخر نیز شامل راه‌اندازی سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.
نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله با ظرفیت شش بلوک 526 مگاواتی و در مجموع 3هزار و 156 مگاوات در منطقه رومیله در حومه شهر بصره واقع شده و گروه «شامارا» کارفرمای این پروژه است.
شایان ذکر است با سنکرون این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت «توسعه دو» در مجموع به 110 واحد با ظرفیت 17هزار و 53 مگاوات رسید.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا