جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

راه‌اندازی و تست ۷۲ ساعتۀ واحد سوم ایستگاه تقویت فشار گاز همدان

با راه‌اندازی و تست واحد سوم ایستگاه تقویت فشار گاز همدان، تعداد واحدهای تحویل داده ‌شده در ایستگاه‌های مختلف به ۱۶ واحد رسید.

با راه‌اندازی و تست واحد سوم ایستگاه تقویت فشار گاز همدان، تعداد واحدهای تحویل داده ‌شده در ایستگاه‌های مختلف به ۱۶ واحد رسید.

واحد سوم تأسیسات تقویت فشار گاز همدان، ساعت ۶ عصر روز پنج‌شنبه ۱۸شهریور راه‌اندازی شد. در ایستگاه‌های “پتاوه” و “پل کله” هر چهار واحدِ مورد نظر، راه‌اندازی و تحویل شده‌اند. سه واحد در هر یک از ایستگاه‌های “بیجار” و “همدان” راه‌اندازی شده و پس از تست ۷۲ ساعته به کارفرما تحویل داده شده است. یک واحد از ایستگاه‌های”آباده” و “دشت” نیز راه‌اندازی و تحویل داده شده است.

تعداد ۲ واحد در ایستگاه خنج و ۲ واحد در ایستگاه نائین نیز تکمیل شده و در انتظار دستور کارفرما برای انجام تست ۷۲ ساعته می‌باشد. تعداد واحدهای باقی‌مانده از ایستگاه‌های مورد نظر کارفرما، هم‌اکنون ۲۰ واحد است که انتظار می‌رود ۱۶ واحد مربوط به ۴ ایستگاه خنج، نائین، جهرم و کاشان، تا پایان پائیز ۱۳۹۵ راه‌اندازی و تحویل شود.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا