جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برگزاری دوره‌های EVC برای مدیران مپنا

معاونت منابع انسانی گروه مپنا دوره‌های آموزشی با موضوع “ارتقای اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی برای مدیران گروه مپنا را در سطوح مختلف برگزار می‌‌کند.

معاونت منابع انسانی گروه مپنا دوره‌های آموزشی با موضوع “ارتقای اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی برای مدیران گروه مپنا را در سطوح مختلف برگزار می‌‌کند.
تاکنون ۹ دورۀ آموزشی با هدف “افزایش سطح آگاهی‌ها از ضرورت و نیاز به مقولۀ اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی در میان مدیران گروه مپنا” برگزار شده است. “بالا بردن قدرت تحلیل مدیران در حل مسائل مختلف با رویکرد EVC و شناسایی چالش‌های کاری مدیران از منظر EVC” از دیگر اهداف برگزاری این دوره‌هاست که به صورت مستمر و ادواری برپا می‌شود.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا