جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

احترام به محیط زیست، تعهدی پایدار در گروه مپنا

پانزدهم خرداد هر سال، روز جهانی محیط زیست است. انسانِ دنیای مدرن می‌داند که زمین _ این تنها دارایی حقیقی که حیاتش را مدیون آن است_ با وضعیتی دشوار، چالش برانگیز و حتی خطرناک مواجه شده و پرداختن به ابعاد مختلف نگهداری از محیط زیست برای انسان و میلیون‌ها موجود زنده دیگر، یکی از حیاتی‌ترین وظایف ما در سال‌های پیشِ رو خواهد بود. شعار سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محیط زیست هم امسال به وظیفه انسان در قبال این سیاره منحصر بفرد که میزبان خوبی برای حیات بوده، اشاره دارد: "در کهکشان ما میلیاردها سیاره هست، اما تنها یک زمین وجود دارد. پس از آن مراقبت کنیم." هدف از نامگذاری روز جهانی محیط زیست، بخشیدن چهره انسانی به مسائل محیط زیستی، توانمندسازی امور مردم برای فعالیت...

پانزدهم خرداد هر سال، روز جهانی محیط زیست است. انسانِ دنیای مدرن می‌داند که زمین _ این تنها دارایی حقیقی که حیاتش را مدیون آن است_ با وضعیتی دشوار، چالش برانگیز و حتی خطرناک مواجه شده و پرداختن به ابعاد مختلف نگهداری از محیط زیست برای انسان و میلیون‌ها موجود زنده دیگر، یکی از حیاتی‌ترین وظایف ما در سال‌های پیشِ رو خواهد بود.

شعار سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محیط زیست هم امسال به وظیفه انسان در قبال این سیاره منحصر بفرد که میزبان خوبی برای حیات بوده، اشاره دارد: “در کهکشان ما میلیاردها سیاره هست، اما تنها یک زمین وجود دارد. پس از آن مراقبت کنیم.”
هدف از نامگذاری روز جهانی محیط زیست، بخشیدن چهره انسانی به مسائل محیط زیستی، توانمندسازی امور مردم برای فعالیت در زمینه توسعه پایدار و متوازن، ترویج مشارکت با هدف اطمینان از برخورداری همه ملت‌ها از آینده است.

گروه مپنا به عنوان یکی از شرکت‌های مطرح و تاثیرگذار در حوزه انرژی از طریق تولید انرژی‌های تجدید‌پذیر و افزایش راندمان، ارتباط تنگاتنگی با محیط زیست دارد، همچنین توجه مپنا به ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی، بهبود ایمنی در کار و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست منجر به بهبود استانداردهای زندگی، کیفیت زندگی کاری، حفظ و ماندگاری و بقای ما خواهد شد.
تلاش برای تاثیر مثبت بر جامعه و محیط زیست از نکاتی است که در ارزش‌های مپنا نهفته و آشکار است. 

حفظ محیط زیست و توجه به مفهوم چندوجهی نگهداری از آن در گروه مپنا یکی از مهمترین مسئولیت‌های اجتماعی این بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب میشود. بنابر همین دیدگاه، مپنا دستیابی به استانداردهای قابل توجه در حوزه حفظ محیط زیست را سرلوحه کار خود در تمامی شرکت‌های زیرمجموعه قرار داده است. 
به همین دلیل در سال‌های اخیر، حرکت به سوی تولید محصولات جدید برای پاسخ به نیازهای متنوعِ مشتریان با بهره‌گیری از روش‌های پایدار و حافظ محیط زیست بیش از پیش صورت پذیرفته است. 

مسئولیت اجتماعی در گروه مپنا با مفهوم تعهد، قرابت بسیار دارد. تعهد در برابر محیط زیست و کمک به حفظ بقای آن در این کره خاکی، روشنی بخش فعالیت‌های صنعتی این مجموعه در آینده خواهد بود‌.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا