جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنکرون واحد ۱۱ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

واحد 11 گازی (فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله به همت متخصصان تلاشگر گروه مپنا، روز هشتم اسفند 1401 با شبکه برق عراق سنکرون شد.

واحد 11 گازی (فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله به همت متخصصان تلاشگر گروه مپنا، روز هشتم اسفند 1401 با شبکه برق عراق سنکرون شد.

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله شامل طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3هزار و 156 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در شرایط ایزو و در چهار فاز انجام می‌شود. این نیروگاه شامل شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت 526 مگاوات و در مجموع 3156 مگاوات است.

فاز نخست این نیروگاه شامل شش واحد گازی از نوع MGT-70 است. راندمان واحدهای این فاز، در حالت ساده حداقل 34.6 درصد در زمان تحویل موقت بوده که 12 ماه پس از تحویل موقت آن‌ها، به میزان 36 درصد تضمین می‌شود.

فاز دوم شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.

فاز سوم شامل شش واحد گازی از نوع MGT-70 و فاز چهارم شامل سه واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک‌کن ACC و مشترکات مربوطه است.

شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) به نمایندگی از گروه مپنا پیمانکار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله است.

پروژه نیروگاه رمیله، سومین پروژه گروه مپنا در کشور عراق پس از پروژه‌های حیدریه نجف و الصدر است که برای حدود دو هزار نفر از متخصصان و کارگران دو کشور ایران و عراق ایجاد شغل کرده است.

تمامی تجهیزات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله توسط گروه مپنا ساخته و در این نیروگاه نصب شده است.

گفتنی است اولین واحد بخار این نیروگاه در تیر ماه 1401 وارد مدار شده و با سنکرون واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت توسعه دو در مجموع به 117 واحد با ظرفیت 18هزار و 252 مگاوات رسید.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا