جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارش فعالیت ماهانه شرکت گروه مپنا – فروردین ماه ۱۴۰۲

پیرو مقررات سازمان بورس به شرح بند 6 مکرر  ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش فعالیت ماهانه شرکت گروه مپنا – فروردین ماه 1402 جهت استحضار سهامداران محترم ارائه می‌شود.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا