جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مپنا هفتمین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق را سنکرون کرد

مپنا نیوز - واحد هفتم گازی فاز 3 نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، روز چهارشنبه 17 آذر 1400، ساعت 18 (به وقت محلی) با شبکه برق عراق سنکرون شد.

مپنا نیوز – واحد هفتم گازی فاز 3 نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، روز چهارشنبه 17 آذر 1400، ساعت 18  (به وقت محلی) با شبکه برق عراق سنکرون شد.
با سنکرون واحد هفتم گازی نیروگاه رمیله عراق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) به عنوان نماینده گروه مپنا در این پروژه، به 105 واحد با ظرفیت 16199 مگاوات رسید.
طراحی، تأمین کلیه تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی 3000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در شرایط ایزو و در 4 فاز بر عهده گروه مپنا و عملیات ساختمانی مجموع نیروگاه و اجرای اسکلت فلزی به جز بخش بویلر و سیستم خنک کن   ACCبرعهده شرکت شامارا است.
تجهیزات اصلی پروژه نیروگاه سه هزار مگاواتی رمیله از جمه توربین گازی MAP2B و توربین بخار  E Type (E30-16-1-1×6.3)، بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) بدون مشعل اضافی نیز از تولیدات کارخانجات گروه مپنا است.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
فاز نخست شامل 6 واحد گازی از نوع  MAP2B  است. راندمان واحدهای این فاز، حداقل 34.6 درصد در تحویل موقت بوده که 12 ماه پس از تحویل موقت آن‌ها، به میزان  36 درصد تضمین می‌شود.
فاز دوم شامل 3 واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.
فاز سوم شامل 6 واحد گازی از نوع MAP2B است. راندمان واحدهای این فاز حداقل 34.6 درصد در تحویل موقت بوده و 12 ماه پس از تحویل موقت آن‌ها  به میزان 36 درصد تضمین می‌شود
فاز چهارم شامل 3  واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک‌‍کن ACC و مشترکات مربوطه است.
این نیروگاه، شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت شش بلوک 500 مگاواتی در مجموع سه هزار مگاوات در منطقه رمیله در حومه شهر بصره کشور عراق در حال احداث است.
“شرکت شامارا” کارفرمای اصلی و شرکت توسعه 2 به نمایندگی از گروه مپنا، پیمانکار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا