جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ابلاغ گواهی بهره برداری تجاری واحد اول بخار نیروگاه عسلویه (قرارداد بیع متقابل)

مپنا نیوز - شرکت تولید برق عسلویه مپنا موفق به دریافت گواهی بهره‌برداری تجاری واحد اول بخار نیروگاه عسلویه شد.

مپنا نیوز – شرکت تولید برق عسلویه مپنا موفق به دریافت گواهی بهره‌برداری تجاری واحد اول بخار نیروگاه عسلویه شد.
این گواهی، دهم آذر 1400 به شرکت تولید برق عسلویه مپنا ابلاغ شد.
بر اساس اعلام شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان کارفرمای این پروژه، دوره بهره‌برداری تجاری واحد مذکور از تاریخ 18/2/1400 آغاز شده است.
قرارداد بیع متقابل احداث بخش بخار نیروگاه عسلویه، شامل 3 واحد بخار سیکل ترکیبی، مشترکات و پست مربوطه است. مطابق مفاد این قرارداد، پس از بهره‌برداری تجاری هریک از واحدها، سوخت صرفه‌جویی‌شده یا معادل ارزی آن ظرف مدت حداکثر 2 سال به مالک نیروگاه تحویل و پرداخت خواهد شد که بخش عمده سرمایه‌گذاری انجام گرفته در پروژه را پوشش می‌دهد.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا