جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل موقت واحد دوم نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان

تحویل موقت واحد دوم نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان روز اول مرداد 1402 انجام و صورت جلسه تحویل موقت آن پنجم آذر به شرکت توسعه یک ابلاغ شد.

احداث بخش گاز نیروگاه زاهدان شامل سه توربین گازی MGT-40 به ظرفیت هر کدام 42 مگاوات، سه واحد ژنراتور به همراه تجهیزات جانبی بخش GTG، اجرای ساختمان کنترل مرکزی و گازوئیل سوز کردن واحد اجرا شده قبلی است.
گفتنی است پیش از این نیز تحویل موقت واحد اول نیروگاه گازی مقیاس متوسط پروژه زاهدان در بیست و یکم مرداد ماه 1402 ابلاغ شده بود.
پروژه نیروگاه مقیاس متوسط زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، کیلومتر 10 جاده زاهدان به گوربند، روبروی تصفیه خانه آب واقع شده است. کارفرمای این پروژه، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مشاور آن نیز شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو است.
شایان ذکر است با تحویل موقت این واحد، مجموع واحدهای تحویل‌موقت شده شرکت توسعه یک مپنا به 149 واحد و ظرفیت آن به 20هزار و 50 مگاوات می‌رسد.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا