خدمات بهره‌برداری تأمین توان خط یک قطار شهری اصفهان به گروه مپنا واگذار شد

خدمات بهره‌برداری تأمین توان خط یک قطار شهری اصفهان به شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا واگذار شد.
شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا از مجموع شرکت‌های تابعه گروه مپنا در مناقصه خدمات تعمیرات و نگهداری (نت) خط یک قطار شهری اصفهان، با کسب بهترین امتیاز فنی و ارائه قیمت رقابتی، به عنوان پیمانکار منتخب تعیین شد.
این پروژه شامل خدمات نگهداری و تعمیرات (PM، EM و CM) پست‌های برق و شبکه DC، شبکه کابل و شبکه بالاسری (OCS) خط یک مترو اصفهان به طول 21 کیلومتر به همراه خطوط پارکینگ و کل دپو خط یک قطار شهری اصفهان است که پیشتر توسط شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا در قالب قرارداد EPC اجرا شده بود و به مدت یکسال به شرکت مترو منطقه اصفهان ارائه خواهد شد.
با موفقیت در مناقصه و انعقاد قرارداد فوق، شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا که تاکنون به عنوان یکی از پیمانکاران مطرح در حوزه احداث خطوط مترو، مونوریل و راه‌آهن برقی شناخته ‌شده بود، وارد حوزه خدمات نگهداری متروهای کشور نیز شد.

Scroll to Top