جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ابلاغ تحویل دائم واحد شماره ۶ طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل

تحويل دائم واحد شماره 6 طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل، در هفتمین روز از دی ماه 98 به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) ابلاغ شد.

تحویل دائم واحد شماره 6 طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل، در هفتمین روز از دی ماه 98 به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) ابلاغ شد.
با تحویل (FAC) این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل قطعی توسط شرکت توسعه 2 مپنا در مجموع به 81 واحد با ظرفیت 12207 مگاوات رسید.
این نیروگاه در کیلومتر ۳۵ جاده اردبیل – مشکین شهر در زمینی به مساحت ۷۰ هکتار جای گرفته است. طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل، در تاریخ 16/03/90 از سوی سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) به گروه مپنا ابلاغ شد.
این پروژه دارای دو قرارداد تأمین تجهیزات و مهندسی و اجرا بوده و شامل دو واحد گازی، هر کدام به ظرفیت ۱۶2 مگاوات بوده که در آن از توربین V94.2 نسخه 5 استفاده شده است. مشاور کارفرما و دستگاه نظارت نیز شرکت قدس نیرو است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا