جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحویل دائم واحد چهارم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان ابلاغ شد

تحویل دائم واحد چهارم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، روز یکشنبه 31 شهریور 98 به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) ابلاغ شد.

تحویل دائم واحد چهارم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، روز یکشنبه 31 شهریور 98 به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) ابلاغ شد.
با تحویل قطعی (FAC) واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شده توسط شرکت توسعه 2 به عنوان نماینده گروه مپنا در این پروژه در مجموع به 78 واحد با ظرفیت 11723 مگاوات رسید.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، شامل چهار واحد بخار هر کدام به ظرفیت ۱۶0 مگاوات (مجموعاً ۶۴0 مگاوات) در شرایط ایزو  (ISO) بوده که در آن از توربین‌ E Type ، بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) با مشعل اضافی (فشار 92 بار، ظرفیت 250 تن بر ساعت) و سیستم خنک کن ACC استفاده شده است.
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، کیلومتر ۵ جاده باغین – رفسنجان جای گرفته است. کارفرمای پروژه سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) و مشاور کارفرما شرکت مشانیر است. همچنین پیمانکار اصلی این پروژه، شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه یک) بوده که مسئولیت سنکرون و تحویل موقت واحدها را بر عهده داشته و در سال 1392 با تغییر ماموریت شرکت‌های توسعه و واگذاری مسئولیت پروژه‌های 10 نیروگاه به صورت مدیریت پیمان به شرکت توسعه 2، ادامه پروژه جهت تحویل دائم واحدها توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) انجام شده است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا