جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون سنکرون شد

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون، ساعت 23:58 روز چهارشنبه نهم مرداد 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون، ساعت 23:58 روز چهارشنبه نهم مرداد 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

با سنکرون این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا به عنوان نماینده گروه مپنا در این پروژه به 97 واحد با ظرفیت 14913 مگاوات رسید.

قرارداد فروش برق نیروگاه غرب کارون مپنا، برای نخستین بار با سرمایه‌پذیری خارج از حیطه وزارت نیرو (شرکت مهندسی و توسعه نفت – وزارت نفت) به صورت خرید تضمینی، به روش BOO  و طول دوره 20 ساله به امضاء رسیده است.  

نیروگاه غرب کارون که در منطقه دشت آزادگان، کیلومتر 27 جاده اهواز به خرمشهر قرار دارد، برای تأمین برق میادین چهارگانه نفتی با ظرفیت نامی 520 مگاوات شامل یک بلوک سیکل ترکیبی با استفاده از توربین‌های گازی  Map2A قابل ارتقاء به Map2B و سیکل بخار سه فشاره با راندمان بالای 51 درصد و قابل افزایش به 53 درصد و سیستم کنترل Mapcs  احداث شده است.

بر اساس مفاد قرارداد، مدت زمان برای سنکرون واحد اول گاز 15 ماه و واحد بعدی گاز به فاصله 2 ماه، واحد بخار 30 ماه، تحویل موقت 2 ماه پس از سنکرون و تحویل دائم 12 ماه پس از تحویل موقت تعیین شده است.

ظرفیت واحدها شامل دو واحد 170 مگاوات توربین گاز و یک 180 مگاوات توربین بخار و سیستم خنک کن ACCو پست 230 کیلو ولت است. کارفرمای پروژه، شرکت تولید برق غرب کارون مپنا و مشاور کارفرما نیز شرکت قدس نیرو است. تعداد واحدهای نیروگاه غرب کارون، یک بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت 536 مگاوات شامل توربین گازی  MAP2A  و توربین بخار سه فشاره، سیستم خنک‌کن ACC، پست و خط انتقال برق 230 کیلوولت AIS است.

کارفرمای پروژه شرکت تولید برق غرب کارون مپنا و مشاور کارفرما شرکت قدس نیرو تعیین شده‌اند. همچنین بر اساس نامه 97/08/09 راهبری پروژه غرب کارون در بخش بخار از تاریخ فوق و در بخش گازی پس از سنکرون واحدها از شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا انتقال داده شد

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا