جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارش فعالیت گروه مپنا در سال ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا هفته آتی و در تاریخ ‌شنبه 30 مهرماه با حضور صاحبان سهام در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار می‌شود. در همین راستا، گزارش فعالیت هیئت مدیره، صورت‌های مالی گروه مپنا و گزارش تفسیری عملکرد گروه به پیوست ارائه می‌شود.صورت مالی با گزارشگزارش تفسیریگزارش فعالیت هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا هفته آتی و در تاریخ ‌شنبه 30 مهرماه با حضور صاحبان سهام در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار می‌شود. در همین راستا، گزارش فعالیت هیئت مدیره، صورت‌های مالی گروه مپنا و گزارش تفسیری عملکرد گروه به پیوست ارائه می‌شود.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا