جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اولین واحد مقیاس متوسط پروژه زاهدان سنکرون شد

نخستین واحد مقیاس متوسط پروژه زاهدان و اولین ساختگاه از طرح MGT40به همت متخصصان گروه مپنا به ظرفیت 42 مگاوات با شبکه برق سراسری سنکرون شد. طرح واحدهای مقیاس متوسط MGT40 در پنج ساختگاه و جمعاً هفت واحد هر کدام به ظرفیت 42 مگاوات شامل زاهدان سه واحد و جاسک، درود، خاتم و شوش نیز هر کدام یک واحد است. شروع نصب توربین تا آمادگی برای سنکرون واحد در مجموع 81 روز و تامین دیزل ژنراتور نیز در کمتر از 20 روز به طول انجامید که در نوع خود رکوردهای قابل توجهی است. همچنین این واحد نخستین واحد مقیاس متوسط نصب شده در ایران است. نرمافزار سیستم کنترل توربین‌ها توسط شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) طراحی و تولید شده است. این واحد یکصد و هشتاد و سومین واحد سنکرون شده شرکت...

نخستین واحد مقیاس متوسط پروژه زاهدان و اولین ساختگاه از طرح  MGT40به همت متخصصان گروه مپنا به ظرفیت 42 مگاوات با شبکه برق سراسری سنکرون شد.
طرح واحدهای مقیاس متوسط MGT40 در پنج ساختگاه و جمعاً هفت واحد هر کدام به ظرفیت 42 مگاوات شامل زاهدان سه واحد و جاسک، درود، خاتم و شوش نیز هر کدام یک واحد است. شروع نصب توربین تا آمادگی برای سنکرون واحد در مجموع 81 روز و تامین دیزل ژنراتور نیز در کمتر از 20 روز به طول انجامید که در نوع خود رکوردهای قابل توجهی است.
همچنین این واحد نخستین واحد مقیاس متوسط نصب شده در ایران است. نرمافزار سیستم کنترل توربین‌ها توسط شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) طراحی و تولید شده است.
این واحد یکصد و هشتاد و سومین واحد سنکرون شده شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه یک) و همچنین پنجمین واحد سنکرون شده این شرکت در سال جاری است.
شایان ذکر است این نیروگاه در استان سیستان و بلوچستان و در کیلومتر 10 جاده زاهدان به گوربند واقع شده است.کارفرمای این پروژه شرکت برق حرارتی و مشاور آن نیز شرکت قدس نیرو بوده است.

به اشتراک گذاری:
پیمایش به بالا