جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پره‌های ثابت و متحرک توربین F9 – E

پره‌های ثابت و متحرک این توربین مطابق با مشخصات OEM در شرکت پرتو تولید می‌گردد. این توربین Single Shaft و دارای سیستم احتراقی از نوع Can Annular و دارای ظرفیت اسمی ۱۲۳ مگاوات در سیکل باز و شرایط ISO می‌باشد و در قسمت داغ از  ۳ ردیف پره ثابت و متحرک برخوردار است

پیمایش به بالا