جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
اهمیت و نیاز به همزمانی ساعت

بسیاری از سیستم‌های اتوماسیون امروزی از تعدادی کامپیوتر و کنترلر و PLC تشکیل شده‌اند. هر یک از این اجزاء خود یک ساعت محلی دارند. این ساعت‌ها نسبت به یکدیگر دارای خطا هستند و با گذر زمان این خطا انباشته شده و اختلاف آن نسبت به بقیه زیر سیستم‌ها بیشتر می‌گردد. از این رو همزمان کردن این ساعت‌ها از طریق یک منبع همزمانی ضروری می‌گردد. از سوی دیگر در بسیاری موارد نیاز به ارتباط چند سیستم با هم و پردازش اطلاعات به شکل سریع وجود دارد که نیازمند همزمان بودن ساعت در سیستم‌های در حال ارتباط است.
از دیگر موارد مهمی که نیاز به همزمان بودن ساعت در یک شبکه صنعتی را روشن‌تر می‌کند عیب یابی و بررسی وقایع حادث شده در این سیستم‌ها است. این عیب یابی به کمک بررسی و تحلیل وقایع ثبت شده در سیستم‌های اتوماسیون که توسط سیستم‌های ثبت وقایع با برچسب دقیق زمانی ذخیره می‌شوند، صورت می‌گیرد.
ساختار همزمان سازی ساعت
یک سیستم همزمان سازی ساعت به ترتیب از سه محور اصلی منبع همزمانی، همزمان ساز ساعت و پروتکل همزمان سازی تشکیل می‌شود. در یک سیستم نمونه، همزمان ساز با دریافت داده های زمانی از منابع همزمانی ساعت در چهارچوب پروتکل‌های همزمانی به هم زمان سازی کلاینت‌ها می‌پردازد.

سیستم همزمان کننده ساعت
همزمان ساز ساعت MAPCLOCK-MP

همزمان ساز ساعت MAPCLOCK-MP به منظور همزمان سازی ساعت شبکه های کامپیوتری و صنعتی با ساعت جهانی GPS به کار میرود . MAPCLOCK-MP با اتصال به ماهواره های GPS اطلاعات زمانی دقیق را کسب کرده و پس از پردازش در قالب پروتکل های خاصی از طریق واسطه ای ارتباطی در اختیار تجهیزات کلاینت که به زمان احتیاج دارند قرار میدهد. این تجیهزات سپس به ساعت داخلی خود را با این زمان تنظیم و همزمان میکنند.
با توجه به پشتیبانی از پروتکل هایی مانند NTP ، DCF77 و SINEC ، MAPCLOCK-MP میتواند در تعداد زیادی از سیستم ها از جمله سیستم های کنترل گسترده نیروگاهی SPPAT2000 و SPPAT3000 و شبکه های محلی مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از چند MAPCLOCK-MP در یک شبکه این امکان را مهیا میسازد که بتوان قابلیت افزونگی برای سرویس به شبکه هایی که همزمانی ساعت اهمیت زیادی در آنها دارد، پیاده سازی کرد.

پیمایش به بالا