جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بهبهان

مشخصات پروژه

نام پروژهبهبهان
محل پروژه

خوزستان

زمان2017
کارفرما

شرکت تولید برق خوزستان مپنا

نوع

پروژه های صنعتی

ظرفیت (مگاوات)492
واحد

۲ واحد ۱۶۶ مگاواتی گازی ، ۱ واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار و پست

پیمایش به بالا