گل گهر سیرجان

مشخصات پروژه

نام پروژهگل گهر سیرجان
محل پروژهکرمان – شهرستان سیرجان
زمان2017
کارفرما

شرکت گهر انرژی سیرجان

نوع

نیروگاه سیکل ترکیبی

ظرفیت (مگاوات)492 مگاوات
واحد

۲ واحد هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و ۱ واحد به ظرفیت ۱۶۶ مگاوات

اسکرول به بالا