جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گل گهر سیرجان

مشخصات پروژه

نام پروژهگل گهر سیرجان
محل پروژهکرمان – شهرستان سیرجان
زمان1398
کارفرما

شرکت گهر انرژی سیرجان

نوع

نیروگاه سیکل ترکیبی

ظرفیت (مگاوات)492MW
واحد

2واحدگاز با ظرفیت 166 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 160 مگاوات

پیمایش به بالا