جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه کولینگ نیروگاه شهید مفتح همدان

مشخصات پروژه

نام پروژه پروژه کولینگ نیروگاه شهید مفتح همدان
محل پروژه

همدان- نیروگاه شهید مفتح همدان

زمان 
کارفرماشرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی
نوع

پروژه های صنعتی

ظرفیت (مگاوات) 
واحد 
پیمایش به بالا