جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هرمزگان ۲

مشخصات پروژه

نام پروژههرمزگان ۲
محل پروژه

بندرعباس

زمان2017
کارفرماشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
نوع

نیروگاه گازی

ظرفیت (مگاوات)648 مگاوات
واحد۴ واحد هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات
پیمایش به بالا