جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

لاذقیه

مشخصات پروژه

 

محل  سایت: کشور سوریه ،شهر لاذقیه ، واقع در 20 کیلومتری شمال شرقی شهر لاذقیه

کارفرما: شرکت PEEG

زمان: در حال ساخت    

ظرفیت:526MW    

واحدها: 2واحدگاز با ظرفیت 183 مگاوات و 1 واحد بخار به ظرفیت 160 مگاوات

پیمایش به بالا