جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سمنگان

مشخصات پروژه

نام پروژهسمنگان
محل پروژه

کرمان

زمان1396
کارفرماشرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان
نوع

نیروگاه بلوکی

ظرفیت (مگاوات)492 مگاوات
واحد

۲ واحد هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و ۱ واحد به ظرفیت ۱۶۶ مگاوات

پیمایش به بالا