جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

مشخصات پروژه:

 

وضعیت: خاتمه یافته سال 91

 

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج به ظرفیت 956 مگاوات مشتمل بر 4 واحد 159 مگاواتی از نوع V94.2 و 2 واحد بخار 160 مگاواتی و پست 230 کیلو ولت مربوطه در ابتدای جاده سنندج – سقز قرار دارد.
در حال حاضر، ظرفیت تولید برق نیروگاه سنندج با ارتقاء ورژن توربین واحد یک و دو و سه گازی به MAP2B و واحد چهار گازی به MAP2A به 1035 مگاوات ارتقاء پیدا کرده است.
نیروگاه سنندج از دارایی‌های شرکت تولید نیروی برق سنندج بوده است که از محل تهاتر بدهی‌های شرکت توانیر با مطالبات شرکت مپنا، ۹۹/۸۱ درصد سهام آن از طریق فرابورس به شرکت مپنا واگذار شده است.
هم اکنون شرکت مدیریت تولید برق کردستان (سهامی خاص) مدیریت بهره‌برداری از نیروگاه را زیر نظر شرکت مپنا بر عهده دارد.
احداث بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج از سال ۱۳۸۲ توسط شرکت توسعه یک مپنا آغاز شد و در سال 90 و 91 دو واحد بخار به نیروگاه اضافه و نیروگاه تبدیل به نیروگاه سیکل ترکیبی شد.
نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج جزو اولین نیروگاه‌های مپنا است که برق تولیدی خود را در قالب قرارداد فروش برق در بازار برق به فروش می‌رساند و از این حیث با دیگر نیروگاه‌های شرکت مپنا که دارای قرارداد تبدیل انرژی هستند، تفاوت‌های اساسی دارد.
عمده تفاوت فروش برق در بازار برق با قرارداد تبدیل انرژی در متغیر بودن قیمت پیشنهادی برای هر کیلووات انرژی تولیدی در ۲۴ ساعت از شبانه روز است.
همچنین  در این نوع از قراردادها هزینه‌های سوخت نیروگاه نیز برعهده شرکت بوده و در تدوین استراتژی‌های قیمت‌گذاری، این عامل نیز در نظر گرفته می‌شود.

پیمایش به بالا