جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

مشخصات پروژه

نام پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

قرارداد

EPC

مکان

جاده شیروان – مشهد، استان خراسان شمالی

مشتری

* سازمان توسعه برق ایران

نوع

مهندسی و احداث

ظرفیت (مگاوات)

۱۴۳۴

واحد

(۶ × ۱۵۹) + ( ۳ × ۱۶۰)

وضعیت

در دست اجرا

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شامل شش واحد گازی از نوع V94.2هر یک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات و سه واحد بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در شرایط ایزو (ISO) است (مجموعاً ۹۵۴ مگاوات) که تاکنون تمام واحدهای گازی این نیروگاه به صورت دائم تحویل کارفرما شده است.
این نیروگاه در کیلومتر ۹ جاده شیروان به مشهد واقع شده و ظرفیت پست نیروگاه KV400 است که مهندسی، تأمین تجهیزات و احداث آن در محدوده کاری کارفرمای پروژه قرار داشته است. سوخت مورد نیاز این نیروگاه، شامل گاز و گازوئیل است که گاز به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین در نظر گرفته شده است.
همچنین کارفرمای این پروژه سازمان توسعه برق ایران، مشاور کارفرما شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو و ناظر کارگاهی شرکت مشانیر است. در این پروژه، شرکت توسعه یک و دو مپنا پیمانکاران اصلی بخش گاز و بخار نیروگاه بوده‌اند.
تاریخ شروع عملیات اجرایی این پروژه در فاز گازی ۱۴ اردیبهشت سال ۸۳ بوده است و کلیه واحدهای این نیروگاه تا سال ۱۳۸۶ وارد مدار شده‌اند و تا سال ۱۳۸۸ بطور کامل تحویل دائم شدند.
همچنین اجرای فاز بخار این نیروگاه و تبدیل آن به سیکل ترکیبی نیز از سوی کارفرما به شرکت مپنا ابلاغ شده است.
این پروژه شامل احداث 3 واحد بخار هر یک به ظرفیت 160 مگاوات است که در ساخت آنها از توربین‌های بخار E Type ساخت شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا، بویلرهای بازیاب حرارتی (HRSG) با مشعل اضافی ساخت شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و سیستم برق و کنترل ساخت شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا استفاده شده است.
همچنین سامانه خنک‌کننده بخش بخار این نیروگاه از نوع هِلِر خشک با برج بتنی است.
کارفرمای پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مشاور کارفرما نیز شرکت مشانیر است.

پیمایش به بالا