ایران ال ان جی

مشخصات پروژه

پکیج تولید و پروسس آب شامل واحد های تولید بخار و کندانس، آب تازه، آب دریا و سیستم حفاظت آتش و پکیج برق شامل دو واحد توربین بخار ۱۶۰ مگاواتی و بویلرهای بازیافت حرارت و ۵ واحد توربین گازی هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگا وات در محدوده کار مپنا قرار داشته است.

(ILC) کارفرما : شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران

تصاویر پروژه

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

Scroll to Top