حضور هیئت مدیره گروه مپنا در کارخانه واگن پارس مپنا

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره گروه مپنا در سفر کاری یک روزه به استان مرکزی، از کارخانه شرکت واگن پارس مپنا در اراک بازدید کردند.