عرضه ظرفیت‌های گروه مپنا در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران

گروه مپنا در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران به نمایش ظرفیت‌های خود در حوزه صادرات فنی و مهندسی پرداخت.

عرضه ظرفیت‌های گروه مپنا در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران بیشتر بخوانید »