تصویب تقسیم سود ۱۰۰ ریال در مجمع سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا

مجمع عمومی عادی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1402 شرکت تولید برق عسلویه مپنا روز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برگزار ‌شد و تقسیم 100 ریال سود نقدی به ازای هر سهم برای این دوره مالی به تصویب رسید.

تصویب تقسیم سود ۱۰۰ ریال در مجمع سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا بیشتر بخوانید »