بیانیه گروه مپنا در خصوص پرداخت سود سهام‌داران سهام عدالت

مدیریت ارتباطات و بازار گروه مپنا، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها در خصوص وضعیت مپنا در پرداخت سود سهام عدالت، جزئیات این موضوع را جهت استحضار مخاطبان ارائه ‌کرد:

بیانیه گروه مپنا در خصوص پرداخت سود سهام‌داران سهام عدالت بیشتر بخوانید »