گروه مپنا صادرکننده ممتاز سال ۱۴۰۲ کشور شد

گروه مپنا برای سومین سالِ پیاپی به عنوان صادرکننده ممتاز سال 1402 کشور برگزیده و تندیس و تقدیرنامه این رویداد به «محمد اولیاء» مدیرعامل گروه مپنا اهدا شد.

گروه مپنا صادرکننده ممتاز سال ۱۴۰۲ کشور شد بیشتر بخوانید »