جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عسلویه

ابلاغ تحویل موقت واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

تحویل موقت واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی BOO عسلویه، روز بیست و سوم خرداد 1402 با موفقیت انجام و صورت جلسه آن در تاریخ نوزدهم اردیبهشت 1403 توسط کارفرمای پروژه به شرکت توسعه یک ابلاغ شد.

ابلاغ تحویل موقت واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه بیشتر بخوانید »

تصویب تقسیم سود ۱۰۰ ریال در مجمع سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا

مجمع عمومی عادی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1402 شرکت تولید برق عسلویه مپنا روز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برگزار ‌شد و تقسیم 100 ریال سود نقدی به ازای هر سهم برای این دوره مالی به تصویب رسید.

تصویب تقسیم سود ۱۰۰ ریال در مجمع سالیانه شرکت تولید برق عسلویه مپنا بیشتر بخوانید »

ابلاغ گواهی بهره‌برداری تجاری واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه مپنا

گواهی بهره‌برداری تجاری (COD) واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی B.O.O عسلویه مپنا از سوی شرکت تولید نیروی برق حرارتی صادر و ابلاغ شد.

ابلاغ گواهی بهره‌برداری تجاری واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه مپنا بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا